Godinnen van Moeder aarde

beeld kind

Op 13 april aanstaande opent jhr. M.A. (Mark) Roell, burgemeester van Baarn een beeldenpresentatie van Nieneke Lamme in de presentatieruimte van Elan Keukens en Koken (Eemweg 29b, Eemnes / Baarn). Deze feestelijke opening vindt plaats omm 19.30. Het Eemnesser Vrouwenkoor ‘Uniek Moment’ zal de opening ondersteunen met prachtige zang.

U bent van harte uitgenodigd!
Openingstijden expositie: dinsdag 13 april t/m zaterdag 12 mei, 10.00 – 17.00 uur

Nieneke over haar expositie:

De zee is in vele culturen en tijden het symbool van de grote moeder, de oermoeder uit wie alles is ontstaan. In de Griekse mythologie wordt Isis de Ster van de zee genoemd. Ook Maria wordt Ster der Zee genoemd. Aphrodite werd geboren uit zeeschuim. Nehalennia (van eigen bodem) was de godin van de zee. Zij beschermde allen die over haar wateren zeilden.

Het water en de zee staan symbool van datgene dat leven brengt. Behalve de zee symboliseerde ook moeder aarde het leven brengende en het vruchtbare. Zij werd aanbeden, aangeroepen, bewonderd en haar lichaamsvormen benadrukten die vruchtbaarheid.

Godinnen beeldjes zijn sinds de oertijd gemaakt uit diverse materialen, maar een materiaal dat altijd voor handen was, was klei. Dat heerlijke oermateriaal waarin je zo makkelijk kon uitdrukken wat je bezig hield, of waarin je een antwoord kon bedenken op de grote levensvraag: Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe?

Ongelooflijk prachtige beeldjes zijn die oude oergodinnen, sommige zo oud als de mensheid zelf en boeiend tot op de dag van vandaag. Oermoeders, godinnen, moeder aarde, Venus, hoe je ze ook noemt, het zijn godinnen die te maken hadden met vruchtbaarheid, met het leven en voedsel. Ze brachten het goede en werden daarvoor ook aangeroepen.

Ik houd van het gebruik van klei. Klei is voor mij het oermateriaal bij uitstek. De aarde waarop we leven is deels van datzelfde materiaal. Wanneer ik boetseer voel ik me verbonden met al die mensen die in het verleden op dezelfde manier bezig waren godinnen beeldjes te maken. In die verbondenheid voel ik me een soort doorgeefluikje waarin, vanuit het verleden, kennis, creativiteit en liefde wordt doorgegeven.